Για την καλύτερη ένταξη των μαθητών που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα τμήματα, παρακαλούμε τους γονείς, όπως συμπληρώσουν το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αποσταλεί και μέσω e-mail σε όσους έχουν ήδη δηλώσει ήδη συμμετοχή

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας!

ΕΠΥ
Ελληνική Eταιρία Eπιστημόνων και Eπαγγελματιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Greek Computer Society

Σπύρου Τρικούπη 20
10683 Εξάρχεια Αθήνα
Τηλ. 215 5051398
epy@epy.gr