Τμήματα Μαθημάτων

Σκοπός του ΘΣΠ είναι η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων μαθητών με τον προγραμματισμό και η προετοιμασία, όσων από αυτούς ενδιαφέρονται, για τη συμμετοχή στον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (ΠΔΠ) για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις των μαθητών των διαφόρων τάξεων, θα λειτουργήσουν τέσσερα τμήματα.

Κάθε μαθητής εχει λάβει e-mail με οδηγίες για τη σύνδεση στο αντίστοιχο τμήμα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο τμήμα δεν ανταποκρίνεται στις δεξιότητες ή τις επιθυμίες ενός μαθητή, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει κάποιο άλλο τμήμα.

ΤμήμαΑπευθύνεται σε:Ενδεικτικές τάξειςΕνδεικτική ύλη
MinisΠαιδιά πρώτων τάξεων Δημοτικού, τα οποία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό και θέλουν να ξεκινήσουν την ενασχόληση με την πληροφορική.Α, Β ΔημοτικούΕισαγωγή στην προγραμματιστική σκέψη
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με οπτικά εργαλεία παιγνιώδους μάθησης
JuniorsΠαιδιά πρώτων τάξεων Δημοτικού, τα οποία έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό και θέλουν να ξεκινήσουν την ενασχόληση με την πληροφορική μέσα από οπτικά εργαλεία προγραμματισμούΓ ΔημοτικούΠρογραμματισμός με οπτικά εργαλεία
Εισαγωγή σε προγραμματισμό με γλώσσα προγραμματισμού
BeginnersΠαιδιά τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό, και θέλουν να εμπλακούν στην «περιπέτεια» του προγραμματισμούΔ, Ε, Στ Δημοτικού
Γυμνάσιο
Λύκειο
Βασικές έννοιες προγραμματισμού (C, C++), μεταβλητές, δομές επιλογής και επανάληψης, πίνακες, σειριακή αναζήτηση, απλές ταξινομήσεις, συναρτήσεις, εισαγωγή στις δομές δεδομένων
AdvancedΠαιδιά Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν εμπειρία σε προγραμματισμό (έχουν γράψει κώδικα σε γλώσσα) και θέλουν να εμβαθύνουν στο διαγωνιστικό προγραμματισμό.Γυμνάσιο
Λύκειο
Γλώσσα προγραμματισμού C++
Αναζήτηση και ταξινόμηση, δομές δεδομένων, STL, συναρτήσεις, αναδρομή, πολυπλοκότητα, διαγωνιστικά θέματα

Οι ώρες μαθημάτων είναι 10:00-13:00 για τα τμήματα Minis & Juniors και 9:00-13:00 για τα τμήματα Beginners & Advanced

ΕΠΥ
Ελληνική Eταιρία Eπιστημόνων και Eπαγγελματιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Greek Computer Society

Σπύρου Τρικούπη 20
10683 Εξάρχεια Αθήνα
Τηλ. 215 5051398
epy@epy.gr